EKOTUR - KRANIEC ŚWIATA
tel. mobil. : 506 018887
eko-tur  wp.eu

| Gdzie to i Co to? | Opis Krańca Świata | Plac zabaw | Dojazd | Nocleg w apartamentach | Ceny | Nad jeziorem | Atrakcje | Regulamin |  

W tle słyszysz ziębę i kosa na Krańcu Świata.  (mp3)

EKOTUR - KRANIEC ŚWIATA

Apartamenty, pokoje nad jeziorem Kaszuby.

Apartamenty, domki, pokoje nad jeziorem Kaszuby.

Regulamin

Pomieszczenia mieszkalne w ośrodku wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej "Gośćmi".

• Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 11:00 następnego dnia.

• Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić   do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu . Eko-Tur uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i jeśli dysponuje wolnymi miejscami.

• Zatrzymanie apartamentu/przyczepy po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 15:00, naliczona zostaje opłata za pół doby. Nieopuszczenie pokoju do godziny 15:00 powoduje naliczenie opłaty za całą dobę.

• Gość nie może przekazywać apartamentu/przyczepy innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.

• Osoby niezameldowane w Krańcu Świata mogą przebywać na terenie w godzinach od 7:00 do 22:00.

• Ośrodek może odmówić przyjęcia lub odmówić dalszego świadczenia usług, dla Gościa, który  podczas  pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Krańca Świata lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników ośrodka lub innych osób. Gość jest zobowiązany niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.

• Zgłaszanie usterek oraz reklamacji gospodarz przyjmuje do 2 h od momentu przejęcia klucza.

• W przypadku nieumiejętnego posługiwania się sprzętem lub braku znajomości posługiwania się nim prosimy o niezwłoczne powiadomienie gospodarzy (zamykanie okien, obsługa gazu, prądu, przecieki...)

• Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

• W ośrodku obowiązuje cisza w godzinach od 23:00 do 6:00 i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

• Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, palić papierosów w pokoju/przyczepie.

• Ognisko dokładnie zagasić a miejsce przy ognisku pozostawić uporządkowane, podobnie miejsce po grillowaniu pozostawić uporządkowane, żar dokładnie zagasić!   

• Przed opuszczeniem apartamentu/przyczepy lub położeniem się do snu Gość powinien zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub je unieruchomić w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichury lub innych zjawisk atmosferycznych, wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.

• Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy lub winy odwiedzających go osób.

• W przypadku naruszenia postanowień regulaminu ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań gospodarza Krańca Świata, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.

• Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie/domku przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji ośrodek przechowa przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

• W przypadku rezygnacji poniżej 30 dni od daty przejazdu  lub nie pojawienia sie Gości , ośrodek nie zwraca wpłaconego zadatku. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu przy meldowaniu. W przypadku skrócenia i odwołania  pobytu, opłata za wynajem nie jest zwracana. W przypadku odwalania rezerwacji z winy ośrodka, ośrodek zwraca zadatek w podwójnej wysokości.

• Bez wyraźnego życzenia Gości, obsługa ośrodka nie wchodzi do pokoju przez cały okres ich pobytu w ośrodku.

• Apartament/przyczepę wraz z wyposażeniem pozostaw takimi , jakimi je zastałeś. Przekaż je gospodarzowi przed opuszczeniem ośrodka.

Apartamenty, domki, pokoje nad jeziorem Kaszuby.

Przekazując niniejszy regulamin do wiadomości Szanownych Gości życzymy miłego pobytu

Gospodarze Krańca Świata

Apartamenty, domki, pokoje nad jeziorem Kaszuby.

linia.gif (816 bytes)

 | Gdzie to i Co to? | Opis Krańca Świata | Plac zabaw | Dojazd | Nocleg w apartamentach | Ceny | Nad jeziorem | Atrakcje | Regulamin |  

Krzeszna, Kraniec Świata 2018